ӘДІСТЕР

ӘЛЕУМЕТТІК ЗЕРТТЕУЛЕР

 
ӘДІСТЕР

Әлеуметтік зерттеу жүргізу кезінде ШҚО талдау және болжау институты ақпараттарды алудың келесі тәсілдерін қолданады: