ӘЛЕУМЕТТІК ЗЕРТТЕУЛЕРДІ ӨТКІЗУ

Сауал жасау үшін әлеуметтік зерттеу бағдарламасын әзірлеу:
 • Материалдарды іздеу, халықаралық тәжірибені талдау
 • Бағдарлама жасау
Әлеуметтік сауал өткізу үшін зерттеу құралдарын әзірлеу:
 • Сұрақнама жасау
 • Таңдау жиынтығының есебі
 • Интервьюерлерге байланысты нұсқаулар
Интервьюерлердің қызмет көрсетуі
 • 19 әкімшілік бірлігіндегі респонденттерден сауал алу (облыстың қалалары мен аудандарында)
Сауал сапасын бақылау (бұқарадан 30%):
 • Респонденттерге хабарлау
 • Сұрақнамаларды өңдеу
Берілген мәліметтерге техникалық өңдеу жасау:
 • Бағдарламада сұрақнама үлгісін құру
 • Мәліметтерді компьютерлік өңдеу
 • Жалпы қорытындыны тексеру, талдау жасау
Зерттеу қорытындысын талдау және ақпараттық- аналитикалық есепті дайындау:
 • Статистикалық мәліметтерді талдау
 • БАҚ материалдарын талдау
 • Зерттеу қорытындысын талдау (берілген мәліметтердің математикалық өңдеу, себеп- салдар байланысын анықтау және динамикалық көрсеткіштердің заңдылықтарын анықтау)
Дизайнерлік қызмет көрсету:
 • Зерттеудің бірінші бетінің дизайні
 • Берілген мәліметтердің графикалық талдауы
Зерттеулерді мемлекеттік тілге аудару